POGOJI UPORABE

Podjetje
Storitev za stranke
POGOJI UPORABE

Zaradi različnih možnosti in nevarnosti pri uporabi interneta, smo ustanovili pogoje uporabe (v nadaljevanju »pogoji«), da bi zaščitili uporabnike naše spletne strani in nas. Pri uporabi naše spletne strani se morate strinjati z navedenimi pogoji.

1. Splošne omejitve uporabe

Zavezujem se:

 1. da ne bom delil katerega koli dela ali delov spletnih strani družbe kateremkoli mediju brez Vašega predhodnega pisnega dovoljenja;
 2. da ne bom dostopal do vseh vsebin, ki so na voljo na Vaši spletni strani s pomočjo tehnologij in sredstev, ki niso na spletni strani, ali na kak drugi način, ki ni izrecno naveden;
 3. da ne bom spreminjal kateri koli del Vaše spletne strani ali vsebine;
 4. da ne bom poskušal zaobiti, onemogočiti ali kako drugače posegati v katero koli povezavo povezano z varnostjo značilno za spletno stran ali v funkcije, ki (i) preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine ali (ii) uveljavljanje omejitve uporabe spletne strani ali vsebin dostopnih na spletni strani;
 5. da ne bom uporabil Vašo spletno stran za komercialne in poslovne namene;
 6. da ne bom trajno ali začasno prenesel, kopiral, shranjeval, ali razširjal kakršno koli vsebino na Vaši spletni strani.
2. Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine
 1. Smo - če ni izrecno navedeno drugače - lastnik ali pooblaščen uporabnik vseh razpoložljivih informacij na naši spletni strani, vključno z in brez omejitev, besedil, skript, slik, grafik, grafičnih prikazov, fotografij, avdio in video datotek in interaktivnih funkcij (v nadaljevanju ""Vsebine""). Vse vsebine so bodisi v lasti ali pod licenco pri nas, in so predmet avtorskih pravic, pravic blagovne znamke, in drugih pravic naše intelektualne lastnine ali naših licenc. Vsaka tretja blagovna znamka prisotna na naši spletni strani je v lasti blagovne znamke in njihovih lastnikov.
 2. Vsebina se ne sme prenesti, kopirati, reproducirati, distribuirati, prenašati, oddajati, prikazati, prodati, licencirati, spremeniti, ponovno uporabiti, lastiti, izrabljati ali drugače izkoriščati v javne ali komercialne namene ali kakršne koli druge namene brez našega predhodnega pisnega soglasja. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno navedene v vsebini.
 3. Vsaka kršitev avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine, vključno s pravicami v lasti tretje osebe, lahko privede do civilnega ali kazenskega postopka proti vam.
3. Odgovornost 
 1. Ponujamo vam najnovejše, točne in jasne informacije. Kljub temu pa lahko pride do nenamerne navedbe netočnih podatkov. Mi zavračamo kakršno koli odgovornost za tipkarske napake in za točnost, popolnost in pravočasnost podatkov, vsebovanih na naši spletni strani.
 2. Informacije in podatki, ki so na voljo na naši spletni strani se lahko spremenijo od časa do časa brez predhodnega obvestila. Storitve, informacije in podatki, ki so na voljo na naši spletni strani so takšni kot so brez kakršne koli garancije.
 3. V kolikor, na naši spletni strani, obstajajo povezave ali kazalci do spletni strani tretjih oseb, ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršne koli informacije, sporočila ali gradiva, ki so na voljo na teh povezanih spletnih straneh, ali na kateri koli povezavi, ki je povezana s spletno stranjo. Izjavljamo, da ni nujno, da smo mi delili vsebine in / ali mnenja katerih koli tretjih oseb na povezani spletni strani.
 4. Z uporabo naše spletne strani, prevzamete vsa tveganja, povezana z uporabo te spletne strani, vključno s kakršno koli nevarnostjo za vaš računalnik, programsko opremo ali podatke, ki se poškodujejo zaradi virusa, software-a, ali katere koli druge datoteke, ki se lahko prenese ali aktivira preko naše spletne strani ali vašim dostopom do njih.
 5. Družba v nobenem primeru ni in ne bo odgovorna za kakršno koli nezakonito uporabo spletnih strani družbe in ne bo v nobenem primeru odgovorna za kakršno koli kršitev avtorskih pravic drugih.
 6. Z izjemo škode, ki nastane zaradi našega namena ali velike malomarnosti vedenja. Družba ne bo odgovorna za kakršnokoli neposredno, posredno, posebno, naključno škodo ali posledično škodo, vključno z in brez omejitve, izgubo dobička, prekinitev poslovnih procesov ali kršitev podatkov, programske ali elektronske opreme, ki izhajajo iz povezave z uporabo spletne strani družbe."
4. Osebni podatki

Za osebne in podatke družbe bodo v uporabi smernice družbe za varstvo podatkov.

5. Razno

Družba si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev, od časa do časa.

© Spectrum Brands Inc, September 2020

»Upoštevajte, da boste s klikom na ta gumb zapustili spletno mesto Remington in da boste usmerjeni neposredno na spletno stran našega prodajnega partnerja CONVAR Deutschland GmbH!

Tam boste našli veliko izbiro nadomestnih delov Remington.«